Středisko komplexní terapie s.r.o.

Ordinace klinické a dopravní psychologie a psychoterapie

PhDr. Jana Pichová

Poliklinika Modrá Hvězda (boční vchod z pravé strany polikliniky)
Jiráskova 1320
293 01 Mladá Boleslav

Telefon: +420 776 769 338
E-mail: info@janapichova.cz

Psychoterapie

Psychoterapeutickou péči poskytuji dětem, dospívajícím a dospělým. Za základnu své práce považuji na člověka zaměřený přístup, který staví do popředí pevný psychoterapeutický vztah založený na atmosféře důvěry a bezpečí. Bezpodmínečným pozitivním přijetím, respektem a empatií ze strany terapeuta vzniká prostor pro řešení problémů a seberealizaci klienta, tedy pro to, aby mohl člověk objevovat pro sebe nejlepší životní směrování.

Ve své práci se snažím propojovat různé směry, přístupy a techniky s ohledem na co největší prospěch pro klienta. Pracuji s relaxačními technikami, bodyterapií, blízký mi je taky systemický přístup a hypnoterapie.

Zpět