Středisko komplexní terapie s.r.o.

Ordinace klinické a dopravní psychologie a psychoterapie

PhDr. Jana Pichová

Poliklinika Modrá Hvězda (boční vchod z pravé strany polikliniky)
Jiráskova 1320
293 01 Mladá Boleslav

Telefon: +420 776 769 338
E-mail: info@janapichova.cz

Vyšetření psychické způsobilosti k výkonu činnosti pedagogického pracovníka

Na základě udělené akreditace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy provádím vyšetření k zjišťování psychické způsobilosti k výkonu činnosti pedagogického pracovníka podle zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 18 odst. 3 - 6, § 18a, odst. 1- 4, 383/2005 Sb.)

Zpět