Středisko komplexní terapie s.r.o.

Ordinace klinické a dopravní psychologie a psychoterapie

PhDr. Jana Pichová

Poliklinika Modrá Hvězda (boční vchod z pravé strany polikliniky)
Jiráskova 1320
293 01 Mladá Boleslav

Telefon: +420 776 769 338
E-mail: info@janapichova.cz

Dopravně psychologická vyšetření

Dopravně psychologické vyšetření provádím podle § 87a zákona 411/2005 Sb. a následných novel. Při své práci využívám moderní diagnostické postupy. Nabízím časovou flexibilitu a okamžité zpracování výsledků vyšetření s vyhotovením závěrečné zprávy.

Nabízím dopravně psychologické vyšetření pro

  • řidiče z povolání
  • řidiče se zákazem řízení při žádání o navrácení řidičského oprávnění
  • řidiče neprofesionály na žádost lékaře
  • učitele autoškol

Průběh dopravně psychologického vyšetření
Dopravně psychologické vyšetření se skládá z rozhovoru, výkonových testů zaměřených především na pozornost, reaktivitu, paměť, rozhodování a dále taky z osobnostních dotazníků.

Na dopravně psychologické vyšetření si sebou přineste

  • občanský průkaz či jiný platný doklad totožnosti
  • výpis z evidenční karty řidiče který vydává odbor dopravně správních agend příslušného městského úřadu dle trvalého pobytu (výpis bodového hodnocení, který vydává Czech POINT, není možné dle současné legislativy akceptovat)
  • u osob žádajících o navrácení řidičského průkazu je nutné doložit posudek o zdravotní způsobilosti, který vystavuje praktický lékař
  • v případě potřeby kompenzační pomůcky (např. brýle, naslouchadlo)

Před vyšetřením

  • je dobré být odpočatý
  • nemoc, alkohol a léky můžou negativně ovlivnit Váš psychický stav a tedy i Vaše výsledky ve vyšetření

Cena dopravně psychologického vyšetření pro všechny skupiny řidičů a učitelů autoškol je 2000,- Kč.

Zpět