Středisko komplexní terapie s.r.o.

Ordinace klinické a dopravní psychologie a psychoterapie

PhDr. Jana Pichová

Poliklinika Modrá Hvězda (boční vchod z pravé strany polikliniky)
Jiráskova 1320
293 01 Mladá Boleslav

Telefon: +420 776 769 338
E-mail: info@janapichova.cz

Klinicko psychologická diagnostika

Klinicko psychologická psychodiagnostika využívá specializované testové, dotazníkové a projektivní metody k prozkoumání vlastností člověka a jeho potenciálu. Umožňuje poznat silné a slabší stránky lidské osobnosti a výkonových kvalit, a tím podporuje seberealizaci a maximalizaci Vašich možností.

  • psychodiagnostické vyšetření osobnosti - slouží k hlubšímu poznání temperamentových a charakterových vlastností člověka, zájmů, postojů a hodnot. Vypovídá o strategiích zvládání v stresových situacích a v mezilidských vztazích a dále pomáhá rozpoznat psychické poruchy.
  • psychodiagnostické vyšetření kognitivních funkcí (intelekt, paměť, pozornost) - umožní měřit intelektový potenciál, úroveň aktuálních výkonových schopností, co přispívá k realističtějšímu vnímání svých možností. Vyšetření paměti, pozornosti je vhodné při neurologických těžkostech, úrazech a pomáhá v určení míry poškození a následně nejvhodnější terapie.

Zpět